От 2017г. в детската градина има учреден Клуб “ Млади възрожденци“

с Мото:“ Чувствам се горд, че съм българин!“

Домакин на клуба за учебната 2023/2024г. са  група “ Мечо Пух „

Председател на Клуба: Йорданка Лечева- учител

Секретар: Инна Найденова – учител

Цел: Възпитаване на любов, уважение и гордост към всичко българско и родно.