От 2017г. в детската градина има учреден Клуб “ Млади възрожденци“

с Мото:“ Чувствам се горд, че съм българин!“

Домакин на клуба за учебната 2022/2023г. са  групите “ Слънчо“ и “ “ Буратино“

Председател на Клуба: Надежда Христова-ст. учител

Секретар: Мирослава Колева – учител

Цел: Възпитаване на любов, уважение и гордост към всичко българско и родно.