ПРИЕМ
Чрез електронната платформа на община Сливен, по зададени и утвърдени критерии и графици от Кмета на община Сливен.

Необходими документи за записване в детската градина, след потвърден прием в електронната система:

1.Заявление по образец
2. Ксерокопие на акт за раждане на детето
3. Документ за настоящ адрес
4. Документи за преференции
5. Лични карти на двамата родители

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – учител Елена Танева

НАРОДНИ ТАНЦИ – танцов клуб-„Мераклийчета“- с ръководител Десислава Стойчева