Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва съобразно разпоредбите на Наредба № 5  за ПУО  и Закона за училищното и предучилищно образование, като се спазва възрастовия признак. Детската градина разполага с 6 целодневни групи и 2 полудневни групи.

За учебната 2021/2022г. те ще са в следния вид:

1. Целодневна Подготвителна група 6 г. „Мики Маус
2. Целодневна Първа група „Мечо Пух
3. Целодневна Втора група „Слънчо
4. Целодневна Втора група „ Буратино“
5. Целодневна Подготвителна група 5 г. група „Пчеличка
6. Целодневна подготвителна група 5 г. група  „Звънче

За деца на 5-6 години
7. Полудневна подготвителна група „Сладурани
8. Полудневна Подготвителна група  „Бърборани