В детската градина работят 14 педагогически специалисти с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа.

Директор: Пенка Стоянова Проданова – Бойчева

Главен учител: Мария Николова Тодорова
Старши учители:

1. Надежда Христова

2. Валентина Желева

Учители:

 1. Пенка Кирова
 2. Йорданка Лечева
 3. Инна Найденова
 4. Мария Димитрова
 5. Мария Славкова
 6. Величка Серафимова
 7. Желязка Петрова
 8. Ирена Крумова
 9. Мирослава Колева
 10. Антоанета Христова
 11. Галина Ламбова
  Непедагогически персонал 

Помощник-възпитатели- 7 бр.

Кухненски персонал – 2 бр.

Административен персонал- 2 бр.

Работник по поддръжката – 1 бр.

Медицинска сестра- Живка Христова

В основата на дейността на екипа ни, стои идеята за демократично и хуманно възпитание. Осъществява се културно-възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност.